ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349
                                               

Κλίμακα Μος

Η εμπειρική κλίμακα Μος χρησιμοποιείται για την μέτρηση της σκληρότητας, κυρίως για τα ορυκτά. Στην κλίμακα αυτή κάθε ορυκτό χαράζει τα προηγούμενα και χαράζεται από τα επόμενα. Το πιο σκληρό στην κλίμακα είναι το διαμάντι και, πρακτικώς, χαράζετ ...

                                               

Ορυκτογνωσία

Ως ορυκτογνωσία χαρακτηρίζεται γενικά ο εμπειρικός τρόπος αναγνώρισης των διαφόρων ορυκτών με βάση τα κύρια γνωρίσματα αυτών. Κατά βάση τα κύρια γνωρίσματα των ορυκτών διακρίνονται σε φυσικά και κρυσταλλογραφικά.

                                               

Ορυκτολογική σταθερά

Με τον όρο ορυκτολογικές σταθερές ονομάζονται τα φυσικά και χημικά γνωρίσματα των ορυκτών, τα οποία λαμβάνουν για ένα και το αυτό ορυκτό πόντοτε σταθερές τιμές. Οι ορυκτολογικές σταθερές είναι συναρτήσεις της κρυσταλλογραφικής ανάπτυξης και της χ ...

                                               

Ορυκτολογικό μουσείο Λαυρίου

Το ορυκτολογικό μουσείο Λαυρίου είναι μουσείο στο οποίο εκτίθενται ορυκτά των μεταλλείων Λαυρίου και εξοπλισμός των μεταλλωρύχων που εργάστηκαν σε αυτά κατά το παρελθόν. Δημιουργήθηκε το 1986 από την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Ε.ΜΕ.Λ., η οποία ...

                                               

Πλεοχρωισμός

Πλεοχρωισμός είναι η ιδιότητα που εμφανίζουν οι κρύσταλλοι να αλλάζουν χρώμα όταν παρατηρούνται σε μικροσκόπιο του οποίου η οπτική τράπεζα στρέφεται, δηλαδή η παρατήρησή τους γίνεται υπό διαφορετική γωνία. Ο πλεοχρωισμός είναι σημαντική ιδιότητα ...

                                               

Υπόγεια εκμετάλλευση

Η επιλογή της μεθόδου εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος καθορίζεται κυρίως από τους κάτωθι παράγοντες: Το κόστος του παραγόμενου προϊόντος. Την προστασία του περιβάλλοντος. Την θέση του κοιτάσματος και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του. Τις φυσικο-μη ...

                                               

Μικρή Εποχή των Παγετώνων

Η μικρή εποχή των παγετώνων ήταν μια περίοδος ψύξης που συνέβη μετά τη μεσαιωνική θερμή περίοδο. Αν και δεν ήταν μια πραγματική εποχή των παγετώνων, ο όρος εισήχθη στην επιστημονική βιβλιογραφία από τον François E. Matthes το 1939. Έχει οριστεί σ ...

                                               

Παγετώνας

Παγετώνες ονομάζονται μεγάλες μάζες πάγου συνήθως κινούμενες λόγω συμπίεσης του χιονιού. Οι παγετώνες αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης της Παγετωνολογίας που αποτελεί ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο της Υδρολογίας.

                                               

Σεράκ

Το σεράκ είναι κομμάτι ή στήλη παγετωνικού πάγου, ο οποίος σχηματίζεται από διασταυρούμενες πτυχές σε έναν παγετώνα. Το μέγεθος τους είναι όσο αυτό ενός σπιτιού και παραπάνω, αλλά είναι επικίνδυνοι για τους ορειβάτες, καθώς μπορεί να ανατραπούν μ ...

                                               

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Οι περιβαλλοντικές επιστήμες είναι ένα επιστημονικό πεδίο μεθόδων και γνώσεων, το οποίο αφορά τη μελέτη και τον χαρακτηρισμό των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις φυσικές, χημικές, βιολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες του φυσικού και του ...

                                               

Βιογεωχημεία

Με τον όρο βιογεωχημεία εκφράζεται η επιστημονική αρχή που περιλαμβάνει τη μελέτη των χημικών, φυσικών, γεωλογικών και βιολογικών διαδικασιών και αντιδράσεων που διέπουν τη σύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η βιογεωχημεία είναι η μελ ...

                                               

Βιοτικός δείκτης

Βιοτικός δείκτης είναι ένας δείκτης που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, με την χρήση οργανισμών ως βιολογικών στοιχείων. Μετριέται σε κλίμακα συνήθως από 1 έως 10 ή από 0 έως 1 και αντιστοιχεί σε τέσσερις διαβαθμίσει ...

                                               

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο

Το Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο είναι ο παραδοσιακός και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος έλεγχος για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης οργανικής ύλης σε δείγματα νερών. Ως ολικό BOD BODu μιας ποσότητας νερού, ορίζεται η ποσότητα του διαλυμένου οξυγ ...

                                               

Ρύπανση των υδάτων

Με τον όρο ρύπανση υδάτων εννοούμε κάθε άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο υδάτινο περιβάλλον που έχει βλαβερή επίδραση στους οργανισμούς, είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία και τέλος αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και υποβαθμ ...

                                               

Υδρολογία

Η Υδρολογία είναι η επιστημονική μελέτη της κίνησης, της διανομής και της διαχείρισης του νερού στη Γη και σε άλλους πλανήτες, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου του νερού, των υδάτινων πόρων και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της λεκάνης απορροής. ...

                                               

Σεισμολογία

Η Σεισμολογία είναι κλάδος της Γεωφυσικής. Αντικείμενο της είναι η μελέτη των σεισμικών φαινομένων. Για την καταγραφή των σεισμικών δονήσεων χρησιμοποιείται ο σεισμογράφος. Η θεωρητική ανάλυση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων γίνεται με τη βοήθ ...

                                               

Κύμα P

Τα κύματα P είναι ένα είδος ελαστικού κύματος, επονομαζόμενα σεισμικά κύματα στην σεισμολογία, τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν σε ένα συνεχές μέσο. Το συνεχές μέσο αποτελείται από αέρια, υγρά, ή στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Γης. Τα κύματα P μπο ...

                                               

Αστεροσεισμολογία

Η αστεροσεισμολογία είναι κλάδος της αστροφυσικής που μελετά την εσωτερική δομή των παλλόμενων αστέρων ερμηνεύοντας τις ταλαντώσεις της επιφανείας τους με χρήση των φασμάτων συχνοτήτων τους. Διαφορετικοί τρόποι ταλαντώσεων προέρχονται από διαφορε ...

                                               

Γεώφωνο

Το γεώφωνο είναι όργανο μέτρησης μηχανικών δονήσεων των στερεών σωμάτων, το οποίο μετατρέπει τις μηχανικές διακυμάνσεις σε ηλεκτρικές, αναπαράγει δηλαδή τη μορφή τους σε ηλεκτρικό σήμα. H αντίστοιχη επιστήμη ονομάζεται γεωφωνία. Το όνομα προέρχετ ...

                                               

Επίκεντρο

Το επίκεντρο είναι το σημείο της επιφάνειας της Γης ακριβώς πάνω από ένα υπόκεντρο ή εστίαση, από το οποίο μπορεί να προέρχεται ένας σεισμός ή μια υπόγεια έκρηξη.

                                               

Εστία σεισμού

Η εστία ενός σεισμού είναι η θέση στο εσωτερικό της Γης όπου παράγεται ο σεισμός. Ο όρος "υπόκεντρο" είναι ευρύτερος, χρησιμοποιούμενος και για το σημείο της επιφάνειας της Γης που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σημείο μιας εκρήξεως στον αέρα πυρη ...

                                               

Εστιακός μηχανισμός

Ο Εστιακός μηχανισμός είναι μία πληροφορία της ολίσθησης του ρήγματος από ένα σεισμό. Μπορεί να αναλυθεί γραφικά είτε με γραφική αναπαράσταση ή πλοκή μπάλας θαλάσσης ή με υπολογιστή μπάλας θαλάσσης.

                                               

Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με 84 ινστιτούτα ως μέλη από 55 διαφορετικές χώρες. Ιδρύθηκε το 1975, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Επιτροπής. Δεδομένου ότι η περιοχή της Ευρώπης και της ...

                                               

Κλίμακα Μερκάλι

Η κλίμακα Μερκάλι είναι μια κλίμακα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης των σεισμών. Πήρε το όνομά της από το δημιουργό της, Τζουζέπε Μερκάλι, Ιταλό ηφαιστειολόγο που την επινόησε το 1902.

                                               

Κλίμακα Ρίχτερ

Η κλίμακα Ρίχτερ αναπτύχθηκε το 1935, στην Νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ από τον Αμερικανό φυσικό και σεισμολόγο Τσαρλς Ρίχτερ Charles Francis Richter και τον Γερμανό Μπένο Γκούτενμπεργκ Beno Gutenberg. Η κλίμακα αυτή, που φέρει προς τιμήν το όνομα το ...

                                               

Μικροσεισμός

Μικροσεισμός λέγεται ο πολύ χαμηλής έντασης σεισμός ο οποίος μπορεί να είναι 2.0 ή λιγότερο σε μέγεθος. Είναι πολύ σπάνια αισθητός πέρα από 8 χλμ από το επίκεντρο του. Εκτός από να έχει φυσικά τεκτονικά αίτια, μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα υπόγει ...

                                               

Μοντέλο Olami–Feder–Christensen

Το μοντέλο Olami-Feder-Christensen προσομοιώνει την πηγή της σεισμικής δραστηριότητας των τεκτονικών σεισμών. Το μοντέλο αυτό παρουσίασαν οι Olami Z., Feder H.J.S., και Christensen K. το 1991. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές βασικές πληροφορίες γ ...

                                               

Ρήγμα Αταλάντης

Το ρήγμα της Αταλάντης, είναι κανονικό γεωλογικό ρήγμα, Α-Δ έως ΑΝΑ - ΔΒΔ διεύθυνσης και κλίσης προς τα βόρεια - βορειοανατολικά, μήκους 34 χιλιομέτρων στην περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας. Διέρχεται από τη νότια πλευρά της πόλης, στους πρόποδες ...

                                               

Σεισμόγραμμα

Ένα σεισμόγραμμα είναι ένα γράφημα από έναν σεισμογράφο. Είναι μια καταγραφή της κίνησης εδάφους σε έναν σταθμό μέτρησης ως συνάρτηση του χρόνου. Τα σεισμογράμματα καταγράφουν συνήθως κινήσεις σε τρεις καρτεσιανούς άξονες, με τον άξονα z κάθετα σ ...

                                               

Σεισμογράφος

Ο σεισμογράφος είναι μια ειδική συσκευή μέτρησης, η οποία χρησιμοποιείται στην σεισμολογία για τον εντοπισμό και την καταγραφή όλων των τύπων των σεισμικών κυμάτων. Ο σεισμογράφος είναι συσκευή για τον προσδιορισμό της δύναμης και της κατεύθυνσης ...

                                               

Σεισμοτεκτονική

Η σεισμοτεκτονική είναι ιδιαίτερος κλάδος της σεισμολογίας, αλλά και τομέας της τεκτονικής με αντικείμενο έρευνας και μελέτης τη σχέση ενός σεισμού με την τεκτονική κατάσταση της περιοχής, αλλά και με τις τεκτονικές παραμορφώσεις που προκλήθηκαν ...

                                               

Σμήνος σεισμών

Σμήνος σεισμών είναι σεισμοί οι οποίοι εκδηλώνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Το σμήνος μπορεί να διαρκέσει για μέρες, εβδομάδες ή μήνες. Η διαφορά του σμήνους με τους μετασεισμούς είναι ότι οι μετασεισμοί είναι ...

                                               

Τσουνάμι

Τα τσουνάμι είναι θαλάσσια φαινόμενα, που δημιουργούνται κατά την απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων νερού, σε ένα υδάτινο σχηματισμό, όπως ένας ωκεανός, μια θάλασσα, μια λίμνη ή ένα φιόρδ. Το τσουνάμι εκδηλώνεται ως κύματα, τα οποία στα βαθιά ...

                                               

Υπόηχος

Με τον όρο υπόηχος περιγράφεται κάθε ήχος του οποίου η συχνότητα είναι χαμηλότερη από το κατώτατο όριο συχνοτήτων που μπορούν να γίνουν αντιληπτές από την ανθρώπινη ακοή. Ο κλάδος που μελετά τέτοια ηχητικά κύματα μερικές φορές αναφέρεται σαν υποη ...

                                               

Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία είναι ο παλαιότερος σπηλαιολογικός σύλλογος στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1950 και από τότε με την ανελλιπή του δράση έχει μυήσει χιλιάδες κόσμου στην σπηλαιολογία.

                                               

Καρστική πηγή

Στη γεωλογία ο όρος καρστική πηγή αναφέρεται στην υδάτινη πηγή που αποτελεί τμήμα καρστικού υδρολογικού συστήματος, του γεωλογικού συστήματος εκείνου δηλαδή που διαμορφώθηκε από τη διάλυση πετρωμάτων, όπως ασβεστόλιθος, δολομίτης και γύψος και χα ...

                                               

Καταβόθρα

Καταβόθρα ονομάζεται φυσικός σχηματισμός σε μορφή αγωγού ο οποίος καταλήγει σε άνοιγμα στο έδαφος, ή στον βυθό ενός υδάτινου σώματος από τον οποίο διέρχεται νερό. Μια καταβόθρα μπορεί να είναι είτε μικρή σε μέγεθος, ή να μην είναι καν ορατή από τ ...

                                               

Σπήλαιο

Ως σπήλαιο ορίζεται οποιαδήποτε φυσική κοιλότητα στο εσωτερικό της γης, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχει πρόσβαση για τον άνθρωπο, γίνεται λόγος για έγκοιλο.

                                               

Σπηλαιολογικοί σύλλογοι στην Ελλάδα

Οι σπηλαιολογικοί σύλλογοι αποτελούν οργανωμένες ομάδες ανθρώπων που ασχολούνται συστηματικά με τα σπήλαια και τη σπηλαιολογία. Η ενασχόληση αυτή μπορεί να ξεκινάει από απλή περιέργεια και χόμπυ και να φτάνει έως και επαγγελματικό επίπεδο. Ο παλι ...

                                               

Σταλαγμίτης

Ο σταλαγμίτης δημιουργείται με μια παρόμοια διαδικασία με τη δημιουργία του σταλακτίτη, στο δάπεδο σπηλαίων που βρίσκονται σε ασβεστολιθικά πετρώματα. Νερό που στάζει μέσα σε σπήλαια, έχοντας διαλύσει δισανθρακικό ασβέστιο, κατά την πτώση του από ...

                                               

Σταλακτίτης

Ο σταλακτίτης δημιουργείται από τη σταδιακή εναπόθεση ανθρακικού ασβεστίου κατά τη διάρκεια σταγονοροής στο εσωτερικό των σπηλαίων και των εγκοίλων που βρίσκονται σε ασβεστολιθικά πετρώματα. Συνήθως έχουν κυλινδρικό - κωνικό σχήμα και κρέμονται α ...

                                               

Αρκτικός Κύκλος

Ο Αρκτικός Κύκλος είναι ένας από τους πέντε παράλληλους κύκλους γεωγραφικού πλάτους που σηματοδοτούν τους χάρτες της Γης. Είναι ο παράλληλος γεωγραφικού πλάτους 66° 33΄ 38΄΄ βόρεια του Ισημερινού. Ο Αρκτικός κύκλος χωρίζει την Αρκτική ζώνη από τη ...

                                               

Κυματισμός

Με τον όρο κυματισμός χαρακτηρίζεται γενικά το σύνολο των φυσικών φαινομένων που παρουσιάζει η επιφάνεια της θάλασσας, που οφείλονται κυρίως στην απορρόφηση της κινητικής ενέργειας του ανέμου.

                                               

Παλαιογεωγραφία

Η παλαιογεωγραφία είναι η μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας, γενικά των φυσικών τοπίων. Η παλαιογεωγραφία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη μελέτη ανθρώπινων ή πολιτιστικών περιβαλλόντων. Όταν η εστίαση είναι συγκεκριμένα στη μελέτη των σχημάτων της ...

                                               

Ύφαλος

Ύφαλος ή ονομάζεται η οποιαδήποτε βραχώδης ή και ακόμα κοραλλιογενής απόφυση του πυθμένα της θάλασσας που δεν εξέχει της επιφάνειας και έχει μικρή έκταση. Μεγάλη οικολογική σημασία έχουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, γύρω από τους οποίους διατηρούντα ...

                                               

Αζιμουθιακή προβολή

Η Αζιμουθιακή προβολή αποτελεί μία από τις τρεις βασικές μεθόδους γεωμετρικής απεικόνισης που χρησιμοποιούνται στις χαρτογραφικές προβολές. Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της σφαιρικής επιφάνειας της Γης σε μία αναπτυκτή επιφάνεια, όπου στη σ ...

                                               

Ακτογραφία

Η ακτογραφία αποτελεί κλάδο της γεωλογικής ωκεανογραφίας και ειδικότερα της τοπογραφίας που έχει ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης αφενός την υφιστάμενη γεωφυσική διαμόρφωση του αναπτύγματος των ακτών μιας περιοχής, και αφετέρου την ορθή περιγρα ...

                                               

Ανάγλυφος χάρτης

Ανάγλυφος χάρτης χαρακτηρίζεται εκείνος ο χάρτης που με ανάγλυφες παραστάσεις απεικονίζει την μορφή μιας φυσικής επιφάνειας σε μικρογραφία. Οι ανάγλυφοι χάρτες κατασκευάζονται επί τη βάση χαρτών στους οποίους η μορφή του εδάφους παριστάνεται με χ ...

                                               

Αναλυτική χαρτογραφία

Η Αναλυτική Χαρτογραφία είναι ο κλάδος της Χαρτογραφίας που ασχολείται με την επίλυση χαρτογραφικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας μαθηματικούς ή αναλυτικούς τρόπους. Ο όρος μαθηματική χαρτογραφία χρησιμοποιούνταν από παλιά, για να περιγραφεί ο κλάδ ...

                                               

Ανταρκτικός κύκλος

Στην Αστρονομία, Γεωγραφία και Ναυτιλία ως ανταρκτικός κύκλος ορίζεται ο επί της Γης και της ουράνιας σφαίρας παράλληλος κύκλος του νοτίου ημισφαιρίου, γεωγραφικού πλάτους, 66 μοιρών και 33 λεπτών, ή αντίθετα που απέχει από τον Νότιο Πόλο 23° και ...