ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 303
                                               

Βελτιστοποίηση με πολλαπλά κριτήρια

Βελτιστοποίηση με πολλαπλά κριτήρια, επίσης γνωστή και ως βελτιστοποίηση με πολλαπλά αντικείμενα ή χαρακτηριστικά, είναι η διαδικασία της ταυτόχρονης βελτιστοποίησης δυο ή περισσότερων αντικρουόμενων ζητημάτων με διαφόρους περιορισμούς. Προβλήματ ...

                                               

Στοχαστική Βελτιστοποίηση

Μέθοδοι στοχαστικής βελτιστοποίησης ονομάζονται οι μέθοδοι βελτιστοποίησης που παράγουν και χρησιμοποιούν τυχαίες μεταβλητές. Περιλαμβάνουν τις μεθόδους επίλυσης στοχαστικών προβλημάτων, δηλαδή προβλημάτων που εμφανίζουν τυχαίες μεταβλητές στην ί ...

                                               

Ναυτιλιακή οικονομία

Ναυτιλιακή οικονομία ονομάζεται το σύνολο των πάσης φύσεως συστηματικών ενεργειών που αποσκοπούν στη παροχή υπηρεσιών και που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, ικανοποιώντας ανθρώπινες ανάγκες, έναντι κάποιου ωφελήματος.

                                               

Άγονη γραμμή

Με τον όρο Άγονη γραμμή χαρακτηρίζεται η δρομολογιακή εκείνη γραμμή πλοίου που δεν παρουσιάζει εμπορική ή επιβατική κίνηση με συνέπεια ούτε και επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκ μέρους των πλοιοκτητών ή των εφοπλιστών. Προκειμένου όμως στην Ελλάδα, να ...

                                               

Ανανέωση πλοίων

Η ανανέωση πλοίων ή ανανέωση στόλου αφορά την αντικατάσταση παλιών πλοίων, δηλαδή μεγάλης ηλικίας από καινούργια λεγόμενα νεότευκτα ή μικρότερης ηλικίας. Όταν πρόκειται για πλοία ενός πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτριας εταιρείας για να προσδιορισθεί η αν ...

                                               

Διαμετακόμιση

Με τον ελληνικό όρο διαμετακόμιση αποδίδεται ο διεθνής όρος τράνζιτ ή τρανζίτ. Στη ναυτιλία με τον όρο "εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση" χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία εισάγονται μεν σε μία Χώρα, όχι όμως για να διατεθούν σ΄ αυτή αλλά για να επανε ...

                                               

Ελεύθερη ζώνη

Ελεύθερη ζώνη ονομάζεται συγκεκριμένος περίφρακτος και φυλασσόμενος χώρος εντός των λιμένων που διατίθεται ειδικά για εμπορεύματα προερχόμενα από το εξωτερικό με προορισμό πάλι το εξωτερικό και τα οποία δεν υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις π ...

                                               

Ελληνική ναυτιλία

Η Ελλάδα είναι από παράδοσης ένα ναυτιλιακό έθνος, καθώς η ναυτιλία είναι αναμφισβήτητα η παλαιότερη μορφή απασχόλησης των Ελλήνων και αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα. Σήμερα, η ναυτιλία είναι ...

                                               

Εμπάργκο

Το εμπάργκο ή κωλυσιπλοΐα είναι διεθνής όρος που χρησιμοποιείται για τον οικονομικό αποκλεισμό μιας χώρας από άλλη ή αλλες για λόγους εθνικού συμφέροντος ή εθνικής ασφαλείας. Γενικά με τον όρο αυτό αποδίδεται η απαγόρευση εισόδου και εξόδου πλοίω ...

                                               

Εμπορικός στόλος

Με τον όρο εμπορικός στόλος χαρακτηρίζεται τόσο το σύνολο των εμπορικών πλοίων μιας Χώρας όσο και το σύνολο των εμπορικών πλοίων ενός συνασπισμού Χωρών ή και ακόμη το σύνολο των εμπορικών πλοίων του κόσμου όπου τότε γίνεται αναφορά για τον Παγκόσ ...

                                               

Ναυτικά τέλη

Ναυτικά τέλη ονομάζονται οι εκάστοτε οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στα πλοία για διάφορα δικαιώματα και που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική. Τα συνηθέστερα τέλη που καταβάλουν τα πλοία, κατά τον κατάπλου στους λιμένες, είναι: Λιμενι ...

                                               

Ναυτιλιακή Οικονομική

Η Ναυτιλιακή Οικονομική, ή Οικονομική των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερος κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης, και ειδικότερα της Ιδιωτικής Οικονομίας, που έχει ως κύριο αντικείμενο την έρευνα των φαινομένων που παρουσιάζει η Ναυτιλιακή ο ...

                                               

Πλωτότητα

Ένα σώμα νερού, όπως ποτάμι, κανάλι ή λίμνη, είναι πλωτό εάν είναι βαθύ, φαρδύ και αρκετά αργό για να περάσει ένα πλοίο. Κατά προτίμηση υπάρχουν λίγα εμπόδια όπως πέτρες ή δέντρα για να αποφευχθούν. Οι γέφυρες πρέπει να έχουν επαρκή απόσταση. Υψη ...

                                               

Dolibarr

Το Dolibarr ERP/CRM είναι ένα Λογισμικό ανοικτού κώδικα/Ελεύθερο λογισμικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Περιέχει διάφορες λειτουργικότητες για Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων και Διαχείριση Πελατειακών ...

                                               

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου, είναι το σύνολο των επιμέρους εφαρμογών πληροφορικής, οι οποίες διαλειτουργούν και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών απαιτήσεων ενός νοσοκομείου. Υποσυστήματα του ΟΠΣΝ, μπορεί να είναι ...

                                               

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έρχονται εν έτει 2006 να εμπλουτίσουν τα γνωστά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η εφαρμογή τους καθίσταται για τις ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεωτική και αφορά πλέον και λοιπές επιχειρήσεις πέραν των εισηγμ ...

                                               

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 αναφέρεται στις "Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις". Αφορά τις επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το οποίο η επενδύτρια εταιρία τεκμαίρεται ότι ελέγχει τις αποφάσεις της θυγατρικής. Τ ...

                                               

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρμογή ...

                                               

Διοικητική Λογιστική

Η Διοικητική Λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την προετοιμασία και την παρουσίαση δεδομένων χρηματοοικονομικού ή μη χαρακτήρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας οικ ...

                                               

Μέθοδος της καθαρής θέσης

Η Μέθοδος της Καθαρής Θέσης, γνωστή και ως "Ενοποίηση της μιας Σειράς" είναι λογιστική μέθοδος ενοποίησης των λογιστικών καταστάσεων μιας μητρικής εταιρίας και μιας συγγενούς σύμφωνα με το ΔΛΠ 28.

                                               

Έλτον Μανγκόμα

Ο Έλτον Στιρς Μανγκόμα είναι πολιτικός από τη Ζιμπάμπουε, πρώην Υπουργός Οικονομικού Σχεδιασμού και Προώθησης των Επενδύσεων και μέλος της Βουλή των Αντιπροσώπων για την εκλογική περιφέρεια Βόρειο Μακόνι. Χρησιμεύει αυτήν την περίοδο ως ο πρόεδρο ...

                                               

Λούκα Πατσιόλι

Ο Λούκα Μπαρτολομέο ντε Πατσιόλι ήταν Ιταλός μαθηματικός, Φραγκισκανός μοναχός, συνεργάτης του Λεονάρντο ντα Βίντσι και πρωτοπόρος στο πεδίο της λογιστικής. Αναφέρεται ως "ο πατέρας της λογιστικής και της τηρήσεως λογιστικών βιβλίων". Ο Πατσιόλι ...

                                               

Φορολογία

Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων. Ο αντικειμενικός ...

                                               

Αντικειμενική αξία ακινήτου

Η αντικειμενική αξία ακινήτου είναι ένα αμάχητο φορολογικό τεκμήριο της αξίας ενός ακινήτου και εκφράζεται σε αξία ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι αντικειμενικές αξίες εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και διαφοροποιούνται ανάλογα με την τοποθεσί ...

                                               

Φορολογική δήλωση

Η φορολογική δήλωση είναι η έγγραφη δήλωση των φορολογουμένων φυσικών, ή νομικών προσώπων που συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατ΄ έτος στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές. Στις δηλώσεις αυτές αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού ...

                                               

Εισόδημα

Το καλοκαίρι του 2013 ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος με το νόμο 4172/2013. Με το νόμο αυτόν τροποποιήθηκε σημαντικά η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, ενώ ορίστηκε ότι η ισχύς του ξεκινάει για τα εισοδήματα που προκύπτ ...

                                               

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων είναι νομοθέτημα που ρυθμίζει τις οικονομικές σχέσεις των επαγγελματιών, ορίζεται δε με το Π.Δ. 186/1992, όπως δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ Α 84. Είναι επινόημα ελληνικό, καθώς στις άλλες χώρες τα θέματα που πραγματεύεται ...

                                               

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι ένα σχετικά πρόσφατο νομοθέτημα με σκοπό να ξεκαθαρίσει το πεδίο και τον τρόπο λειτουργίας του γνωστού φόρου κύκλου εργασιών με την ονομασία Φ.Π.Α. Στην πιο πρόσφατη αναθεώρησή του χωρίζεται σε δύο μέρη. ...

                                               

Λίστα Λαγκάρντ

Με τον τίτλο Λίστα Λαγκάρντ, ή Λίστα Φαλτσιάνι, φέρεται στην ελληνική δημοσιογραφία ειδικός κατάλογος Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας, που ήταν μεν προϊόν υποκλοπής, πλην όμως περιήλθε στις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας και δι΄ ...

                                               

Προντραζβιόρστκα

Προντραζβιόρστκα ήταν πολιτική των Μπολσεβίκων και εκστρατεία δήμευσης των σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες για μια ονομαστική σταθερή τιμή σύμφωνα με καθορισμένα ποσοστά. Ο όρος συχνά συνδέεται με τον πολεμικό κομμουνισμό κ ...

                                               

Τεκμαρτό εισόδημα

Το τεκμαρτό εισόδημα προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει δεδομένων, όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου. Αντιδιαστέλλεται λοιπόν με το πραγματ ...

                                               

Τουρκοτέλι

Με την ονομασία τουρκοτέλι φέρονταν ο φόρος που απέδιδαν οι Έλληνες νησιώτες του Αιγαίου, και ειδικότερα των Κυκλάδων, από τις αρχές του 16ου αιώνα στους Φράγκους προκειμένου εκείνοι να τους καταβάλουν στους Τούρκους πειρατές προς αποφυγή καταδρο ...

                                               

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που επιβάλλεται στο ετήσιο σύνολο των εσόδων των φυσικών και νομικών προσώπων και οι οποίες προέρχονται από διάφορες πηγές, εργασία, εταιρεία, ακίνητα, μετοχές, τόκους κ.λ.π. Ο φόρος αυτός, αναλόγως της νομικής φ ...

                                               

Φοροαποφυγή

Φοροαποφυγή αποκαλείται η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών και υπουργι ...

                                               

Φορολογία στην Αλβανία

Στην Αλβανία, οι φόροι επιβάλλονται τόσο από τις κρατικές όσο και από τις τοπικές κυβερνήσεις. Οι πιο σημαντικές πηγές εσόδων περιλαμβάνουν τον φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές, τον εταιρικό φόρο και τον φόρο προστιθέμενης αξίας, που ό ...

                                               

Διαδικτυακή διαφήμιση

Η διαδικτυακή διαφήμιση, γνωστή και ως διαδικτυακό μάρκετινγκ, διαφήμιση μέσω διαδικτύου, ψηφιακή διαφήμιση ή διαφήμιση μέσω web, είναι μια μορφή μάρκετινγκ και διαφήμισης που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για την παροχή διαφημιστικών μηνυμάτων μάρκε ...

                                               

Βιομηχανική οικονομία της πληροφορίας

Η Βιομηχανική οικονομία της πληροφορίας είναι ένας όρος που επινοήθηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστήμιου Χάρβαρντ Γιοσάϊ Μπένκλερ. Ο Μπένκλερ αναλύει σε βάθος τον όρο αυτό στο βιβλίο του Ο Πλούτος των Δικτύων: Πώς η Κοινωνική Παραγωγή Μετατρέπει ...

                                               

Καμπύλη ισοπαραγωγής

Σύμφωνα με τη θεωρία παραγωγής στα οικονομικά, η παραγόμενη ποσότητα ενός προϊόντος εξαρτάταισυναρτάται με τους συντελεστές ή εισροές inputs που συμβάλλουν στην παραγωγή του. Δηλαδή η συνάρτηση που εκφράζει την παραγωγή ενός αγαθού Q {\displaysty ...

                                               

Οικονομίες κλίμακας

Οικονομίες κλίμακας είναι ένας όρος των οικονομικών, που αναφέρεται στην μείωση του κόστους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση αυξάνοντας την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος και χαρακτηρίζει την παραγωγή ενός οποιουδήποτε προϊόντος. Ένα προϊόν παρ ...

                                               

Türkiye İş Bankası

Το Türkiye İş Bankası ή απλά İşbank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας. Ήταν η πρώτη δημόσια τράπεζα που ίδρυσε η Τουρκική Δημοκρατία. Η İşbank κατατάχθηκε στην 96 η θέση σε έρευνα των "1.000 μεγαλύτερων τραπεζών του κόσμου". Στη λίστα Forbe ...

                                               

Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου είναι κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε το 1899 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

                                               

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι δημόσιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1919. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και είναι αυτοδιοικούμενο, υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών. Ο σκοπός της λειτου ...

                                               

Houlihan Lokey

Η Houlihan Lokey είναι μια διεθνής επενδυτική τράπεζα με εξειδίκευση στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στις αγορές κεφαλαίου, σε οικονομικές αναδιαρθρώσεις, και αποτιμήσεις με έδρα το Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει καταταχθεί παγκοσμίως ως Ν ...

                                               

Άμεση ξένη επένδυση

Άμεση Ξένη Επένδυση Foreign Direct Investment ονομάζεται η μακροπρόθεσμη επένδυση σε επιχείρηση της εγχώριας αγοράς από επενδυτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η έδρα βρίσκεται στην αγορά ξένης χώρας. Η επένδυση γίνεται με πρωταρχικό στόχο τη ...

                                               

Θεσμικός επενδυτής

Οι θεσμικοί επενδυτές είναι οργανισμοί που έχουν διαθέσιμα τεράστια ποσά χρημάτων και τα επενδύουν σε επιχειρήσεις. Θεσμικοί επενδυτές μπορεί να είναι τράπεζες, εταιρείες ασφαλειών, ταμεία συντάξεων, ταμεία εξασφάλισης και εταιρίες αμοιβαίων κεφα ...

                                               

Μέθοδος Ισοδυναμίας με την Βεβαιότητα

Η Μέθοδος Ισοδυναμίας με την Βεβαιότητα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους ενσωμάτωσης του κινδύνου στον προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου. Απορροφά τον κίνδυνο των αναμενόμενων πρόσθετων ταμειακών ροών ενός επενδυτικού προγράμματος και ...

                                               

Μερισματική πολιτική

Οι επιχειρηματικές μονάδες αντιμετωπίζουν τη μερισματική πολιτική ως ένα σημαντικό κομμάτι της χρηματοοικονομικής τους πολιτικής. Η μερισματική πολιτική αναφέρεται στις αποφάσεις που παίρνει μια επιχείρηση σχετικά με τη διαχείριση των κερδών της ...

                                               

Νικές Αρόρα

Ο Νικές Αρόρα είναι πρώην στέλεχος της Google, επίσης πρόεδρος και γενικός διευθυντής της SoftBank Corp. Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας και ο Αρόρα αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ινδουιστικού Πανεπισ ...

                                               

Σπρεντ

Το σπρεντ, είναι μια έννοια που εκφράζει τη διαφορά δύο τιμών ή δύο πραγμάτων. Στην οικονομία, ο όρος σπρεντ έχει διάφορες χρήσεις: Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Για ...

                                               

Αλληλόχρεος Λογαριασμός

Ο αλληλόχρεος λογαριασμός είναι μια λογιστική κατάσταση των συναλλαγών μεταξύ δύο προσώπων εκ των οποίων τουλάχιστον ένα είναι έμπορος που τηρείται στα πλαίσια της σχετικής σύμβασης. Με την σύμβαση αυτή τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συναλ ...