ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 298
                                               

Προγραμματισμός χρόνου με χρήση διαγραμμάτων Γκαντ και Περτ

Έργο είναι μια σειρά από συσχετιζόμενες εργασίες, προς επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, που εκτελούνται εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, κάτω από περιορισμούς σε κόστος και σε πόρους. Με βάση αυτόν τον ορισμό μπορεί κανείς να προχωρήσει στο ...

                                               

Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος ονομάζεται αξιωματούχος σε μια κυβέρνηση ή επιχείρηση που είναι μια θέση κάτω από τον πρόεδρο. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε εκτελεστικούς αντιπροέδρους, υποδηλώνοντας ότι ο αντιπρόεδρος είναι στον εκτελεστικό τομέα της κυβέρνησης, ...

                                               

Μητρική εταιρεία

Η μητρική εταιρεία είναι μια εταιρεία που κατέχει πάνω από 50% από τις μετοχές με δικαίωμα ψήφου σε άλλη επιχείρηση για τον έλεγχο της διαχείρισης και λειτουργίας στην πράξη και της επιρροής ή εκλογής του Δ.Σ. της. Η δεύτερη εταιρεία θεωρείται θυ ...

                                               

Πλειστηριασμός

Ο πλειστηριασμός είναι διαδικασία αγοράς και πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, τα οποία προσφέρονται με προσφορά. Ύστερα το προσφερόμενο υλικό ή αγαθό αποδίδεται σε αυτόν που έκανε την υψηλότερη προσφορά. Ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός είναι αναμφ ...

                                               

Συνεταιριστική Πλατφόρμα

Μια ψηφιακή συνεταιριστική πλατφόρμα ή ψηφιακός συνεταιρισμός, είναι μια ομότιμα και δημοκρατικά διοικούμενη επιχείρηση που χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο, έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή σε κινητά για να διευκολύνει την ψηφιακή αγοροπωλησία αγαθών και ...

                                               

Αξιόγραφο

Με τον όρο αξιόγραφο χαρακτηρίζεται συγκεκριμένο έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται κάποιο δικαίωμα του οποίου η ενάσκηση και η μεταβίβαση είναι αδύνατη χωρίς τη κατοχή του εν λόγω εγγράφου.

                                               

Άυλο ομόλογο

Το άυλο ομόλογο αποτελεί ένα είδος δανειακού τίτλου, όπως και το ομόλογο. Δεν είναι τυπωμένο σε τίτλο και δεν έχει υλική μορφή όπως ένα έγγραφο που βρίσκεται στα χέρια του κατόχου του τίτλου ή του θεματοφύλακά του, αλλά είναι καταχωρημένο σε ένα ...

                                               

Δημοτικό ομόλογο

Το δημοτικό ομόλογο εκδίδεται από δήμο,νομαρχία, ή άλλη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γενικά καλής ποιότητας και ρευστότητας. Ανεπτυγμένη αγορά τέτοιων ομολόγων υπάρχει κυρίως στις ΗΠΑ. Τα δημοτικά ομόλογα παρέχονται για να εισπράξουν χρήματα για δι ...

                                               

Διεθνές ομόλογο

Το διεθνές ομόλογο διατίθεται, κυρίως, έξω από τη χώρα – έδρα του δανειζόμενου. Τα διεθνή ομόλογα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Ξένα ομόλογα αγγλικά: foreign bonds Είναι διεθνή ομόλογα που εκδίδονται σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο της χώρας ...

                                               

Κρατικό ομόλογο

Το κρατικό ομόλογο ή κυβερνητικό ομόλογο είναι η συνηθέστερη και πιο κοινή περίπτωση ομολόγου. Ομόλογα τέτοιου τύπου συναντώνται σε πολλές χώρες. Εκδίδονται για σχετικά μεγάλα ποσά, θεωρούνται εξαιρετικής πιστωτικής αξίας και έχουν μεγάλη ρευστότ ...

                                               

Τιτλοποίηση

Τιτλοποίηση ονομάζεται η έκδοση τίτλων που βασίζονται στις ταμειακές ροές που απορρέουν από στοιχεία του Ενεργητικού μιας οντότητας, των οποίων τίτλων η αποπληρωμή καλύπτεται από την ταμειακή ροή που δημιουργούν τα ίδια τα δάνεια με την αποπληρωμ ...

                                               

Φορτωτική

Η λεγόμενη φορτωτική, είναι ένα αξιόγραφο που περιέχει προσδιορισμό δικαιώματος χαρακτηριζόμενο ως προς το είδος, την έκταση και την ιδιότητά του. Πρόκειται για πιστωτικό τίτλο. Το διαλαμβανόμενο δικαίωμα στη φορτωτική αφορά τη κυριότητα αναφερομ ...

                                               

Σκέιτμπορντ

Το σκέιτμπορντ είναι τύπος αθλητικού εξοπλισμού ή παιχνιδιού που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δραστηριότητα του σκέιτμπορντινγκ. Συνήθως αποτελείται από μια ειδικά σχεδιασμένη σανίδα από χαρτόνι σε συνδυασμό με επίστρωση πολυουρεθάνης που χρησιμ ...

                                               

Φορτίο δημητριακών

Γενικά οι μεταφορές δημητριακών αποτελούν σήμερα τα κατεξοχήν χύδην φορτία, που μεταφέρονται δηλαδή "χύμα", κυρίως με τρένα και σε μεγαλύτερες ποσότητες με ειδικά φορτηγά πλοία, καλούμενα μπαλκ κάριερς. Τα περισσότερα φορτία εξ αυτών περιλαμβάνου ...

                                               

Ναυτικό δίκαιο

Ναυτικό Δίκαιο ή Εμπορικό Ναυτικό Δίκαιο χαρακτηρίζεται το σύνολο των Κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις που ανάγονται στο ναυτικό ή θαλάσσιο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και στη ναυτιλία γενικότερα. Το Ναυτικό Δίκαιο είναι ένας ιδιόμορφος κλάδος του Ε ...

                                               

Αβαρία

Γενικά με τον όρο αβαρία, ή γενική αβαρία χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε εκούσια θυσία μικρότερου συμφέροντος προς διάσωση σαφώς μεγαλυτέρου. Ο διεθνής σήμερα, όρος αβαρία που προέρχεται από την ιταλική λέξη "avaria", αποτελεί όρο του Ναυτικού Δικαίο ...

                                               

Ανοικτή θάλασσα

Ανοικτή θάλασσα λέγεται η πέρα της Αιγιαλίτιδας ζώνης θαλάσσια έκταση, στην οποία δεν υφίσταται κυριαρχική εξουσία οποιασδήποτε πολιτείας - κράτους και γι΄ αυτό είναι ελεύθερη η χρησιμοποίησή της από όλους, σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας των ...

                                               

Εκναυλωτής

Γενικά με την ονομασία εκναυλωτής φέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει κάποιο μέσον μεταφοράς, στον ναυλωτή ή φορτωτή ή επιβάτη, έναντι ορισμένης αμοιβής, που καλείται κόμιστρο, ναύλος ή εισιτήριο. Στις χερσαίες μεταφορές μπορεί να είνα ...

                                               

Ελευθερία θαλασσών

Ο όρος Ελευθερία θαλασσών ή αρχή ελευθερία θαλασσών προέρχεται από τις θέσεις του H. Grotius, σύμφωνα με την οποία η ανοικτή θάλασσα είναι ελεύθερη γα όλους και κανένα κράτος δεν μπορεί να θέση κυριαρχία σε αυτή. Έτσι στην ανοικτή θάλασσα, καλούμ ...

                                               

Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Κ.Δ.Ν.Δ. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Εκυρώθη με το Ν.Δ.187/ΦΕΚ 261/τ.Α΄/3-10-1973 και περιέχει 273 άρθρα. Μέρος 1ο Πλοία και Βοηθητικά ναυπηγήματα. Κεφ.Α΄ Ορισμοί, Κεφ.Β΄ Εθνικότητα πλοίου, Κεφ.Γ΄ Καταμέτρηση χωρητικότητας, Κεφ.Δ΄ Ασφάλεια ...

                                               

Κυριότητα πλοίου

Με τον όρο Κυριότητα πλοίου χαρακτηρίζεται η έννομη, καθολική και άμεση εξουσία προσώπου επί πλοίου. Το δικαίωμα της κυριότητας περιλαμβάνει πλείστα άλλα κατ ιδίαν δικαιώματα όπως το δικαίωμα της χρήσης, κάρπωσης, εκποίησης κ.λπ.

                                               

Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Κ.Ι.Ν.Δ. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Κυρώθηκε από το Νόμο 3816 /ΦΕΚ 32/τ.Α΄/28-2- 1958. Με 297 άρθρα που κατανέμονται ως εξής: Τίτλος 1ος: Περί πλοίων και πλοιοκτησίας. Τίτλος 2ος: Περί συμπλοιοκτησίας. Τίτλος 3ος: Περί πλοιάρχου. Τίτλος ...

                                               

Λιμένας νηολογίου

Λιμένας νηολογίου ή λιμήν νηολογίου ή λιμένας νηολόγησης ονομάζεται ο λιμένας εκείνος, όπου στο νηολόγιο του οποίου εγγράφεται ένα πλοίο ή πλοιάριο, μετά βεβαίως από την τήρηση απαραίτητων διατυπώσεων από τον πλοιοκτήτη, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό το ...

                                               

Μετανηολόγηση

Μετανηολόγηση ή μετεγγραφή πλοίου ονομάζεται η ελεύθερη μεταφορά εγγραφής ενός πλοίου από ένα νηολόγιο σε άλλο κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη ή συμπλοιοκτητών που κατέχουν "πέραν του εξ αδιαιρέτου ημίσεως του πλοίου". Σε περίπτωση ενυπόθηκου πλο ...

                                               

Ναύλωση πλοίου

Η ναύλωση, αποτελεί διμερή σύμβαση, δηλαδή συμφωνία δύο μερών κατά την οποία ο ένας των συμβαλλομένων καλούμενος εκναυλωτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στον έτερο συμβαλλόμενο που λέγεται ναυλωτής ή φορτωτής, συγκεκριμένο πλοίο, ολόκλη ...

                                               

Ναυλωτής

Γενικά με την ονομασία ναυλωτής ή φορτωτής, φέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει συγκεκριμένο φορτίο, σε κάποιο μέσον μεταφοράς, στον εκναυλωτή έναντι ορισμένης αμοιβής, που καλείται κόμιστρο, ναύλος ή εισιτήριο αν πρόκειται για μετακίν ...

                                               

Ναυπήγηση δια λογαριασμόν

Η λεγόμενη ναυπήγηση δια λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν ναυπήγησις είναι στη πράξη μια από τις μορφές εντολής έναρξης εργασιών ναυπήγησης πλοίου ή σκάφους. Στο είδος αυτό της ναυπήγησης, ο ναυπηγός κατόπιν σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντ ...

                                               

Ναυπήγηση κατ΄ αποκοπή

Η λεγόμενη ναυπήγηση κατ΄ αποκοπή είναι στην πράξη μια από τις μορφές εντολής έναρξης εργασιών ναυπήγησης πλοίου ή σκάφους. Κατά τη μορφή αυτή ο ναυπηγός ή ναυπηγείο αναλαμβάνει κατόπιν σύμβασης την υποχρέωση έναντι συμφωνημένου τιμήματος να κατα ...

                                               

Ναυταπάτη

Με τον όρο ναυταπάτη χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται στο πλοίο ή στο μεταφερόμενο φορτίο εκ προθέσεως από τον Πλοίαρχο ή το πλήρωμα, που έχει ως σκοπό την πρόκληση βλάβης στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, ή τον ναυλωτή ή τον ασφαλ ...

                                               

Νηογνώμονας

Νηογνώμονας είναι ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός που καταρτίζει κανονισμούς ασφαλείας, τόσο επί της ναυπήγησης των πλοίων όσο και επί του εξοπλισμού τους, κατατάσσοντας αυτά σε κλάση. Με ειδικούς δε επιθεωρητές τα παρακολουθεί καθ΄ όλη τη διάρκε ...

                                               

Νηολόγηση

Νηολόγηση καλείται η εγγραφή του πλοίου σε ειδικό βιβλίο Νηολόγιο που τηρείται από τις Λιμενικές Αρχές, από ειδικό αξιωματικό σε κάθε λιμένα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία του πλοίου δηλ. όνομα, διεθνές διακριτικό σήμα, διαστάσεις, χω ...

                                               

Νηολόγιο

Το νηολόγιο είναι ένα δημόσιου χαρακτήρα βιβλίο που τηρείται στους λιμένες που πραγματοποιείται νηολόγηση, δηλαδή εγγραφή των πλοίων.

                                               

Νηολόγος

Νηολόγος οναμάζεται εκείνος που τηρεί το νηολόγιο. Στην Ελλάδα νηολόγοι είναι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος που είναι επιφορτισμένοι με τη καλή και ορθή τήρηση των νηολογίων και που συνήθως είναι οι Λιμενάρχες των λιμένων που τηρούνται νηολόγ ...

                                               

Οικονομική ναυπήγηση

Η λεγόμενη οικονομική ναυπήγηση είναι στη πράξη μια από τις μορφές εντολής έναρξης εργασιών ναυπήγησης πλοίου ή σκάφους. Στο είδος αυτό της ναυπήγησης, καθένας, είτε ο ναυπηγός, είτε απ ευθείας ο πλοιοκτήτης, είτε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, που δια ...

                                               

Παραγγελία πλοίου

Με τον όρο παραγγελία πλοίου τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή ναυτική πρακτική χαρακτηρίζεται η ανάθεση ναυπήγησης πλοίου, η οποία και γίνεται κατόπιν της λεγόμενης σύμβασης ναυπήγησης. Κατά τη συνηθέστερη πρακτική και εκτός της οικονομικής ...

                                               

Πειρατεία

Η πειρατεία είναι ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα του Διεθνούς Δικαίου. Για τον ακριβή ορισμό της πειρατείας δεν υφίσταται σύμφωνη γνώμη των διεθνολόγων. Κατά τον επίσημο ορισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως περιλαμβάνεται στο άρθρο 100, 10 ...

                                               

Συμπλοιοκτησία

Ο θεσμός της συμπλοιοκτησίας είναι ένας από τους συνηθέστερους θεσμούς εκμετάλλευσης των πλοίων στην ελληνική ναυτιλία. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι ο θεσμός αυτός αποτέλεσε την κυριότερη μορφή ναυτικής επιχείρησης στην οποία και στηρίχ ...

                                               

Φυσικό πρόσωπο

Φυσικό πρόσωπο καλείται από το Δίκαιο κάθε άνθρωπος που έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανεξάρτητα γένους, ηλικίας, εθνικότητας και θρησκείας. Μόνο ο άνθρωπος θεωρείται "φυσικό πρόσωπο", σε αντιδιαστολή με το Ν ...

                                               

Δομημένο ομόλογο

Δομημένο ομόλογο ονομάζεται ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ενός ομολόγου χρέους το οποίο εμπεριέχει ένα ενσωματωμένο στοιχείο παραγώγου με χαρακτηριστικά που ρυθμίζουν το προφίλ απόδοσης-κινδύνου του χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η απόδοση ενός δομ ...

                                               

Εγγυητική επιστολή

Μία εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση τήρησης, από τον εντολέα, υποχρεώσεων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου σε έναν δικαιούχο και οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ...

                                               

Ρήτρα συλλογικής δράσης

Ρήτρα Συλλογικής Δράσης στα αγγλικά Collective Action Clause ή CAC ονομάζεται όρος που συμφωνείται κατά την αγορά ομολόγων σύμφωνα με τον οποίο είναι νομικά δεσμευτική για όλους τους ομολογιούχους η απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας ομολογιούχων για ...

                                               

Σύστημα Τειρεσίας

Το σύστημα Τειρεσίας είναι βάση δεδομένων για την πιστοληπτική ικανότητα εμπόρων και καταναλωτών. Σε αυτό καταχωρίζονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατά το παρελθόν έχουν φανεί αφερέγγυοι ως οφειλέτες. Περιπτώσεις αφερεγγυότητας είναι η έκδοση ...

                                               

Χρηματοδοτική μίσθωση

H χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματικών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με αυτήν ο μισθωτής μισθώνει από μια ε ...

                                               

Αγαθά θέσης

Ως αγαθά θέσης ορίζεται ένα υποσύνολο των οικονομικών αγαθών των οποίων η κατανάλωση, εξαρτάται αρνητικά από την κατανάλωση τους από άλλους. Ειδικότερα για τα εμπορεύματα αυτά, η αξία τους καθορίζεται τουλάχιστον εν μέρει από μια συνάρτηση του πό ...

                                               

Αγαθό

Κατηγορίες αγαθών Η διαιρετότητα και η δυνατότητα αποκλεισμού είναι δύο χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των αγαθών. Η διαιρετότητα αναφέρεται στο βαθμό που η χρήση ενός αγαθού από ένα άτομο μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητ ...

                                               

Αγαθό (οικονομία)

Έχοντας υπόψη την οικονομική έννοια του όρου ανάγκη, τότε ως οικονομικό αγαθό ορίζεται οτιδήποτε ικανοποιεί αυτή. Η επιμέρους διάκριση των αναγκών συνεπάγει ομοίως και τη διάκριση των ικανοποιήσεων αυτών δηλαδή των αγαθών. Έτσι κύρια διάκριση των ...

                                               

Αναγκαίο αγαθό

Στα οικονομικά ένα αναγκαίο αγαθό είναι ένα είδος κανονικού αγαθού. Αρχικά, όπως για κάθε άλλο κανονικό αγαθό, όταν το εισόδημα αυξάνεται, η ζήτηση αυξάνεται. Αλλά στη συνέχεια, η αύξηση αυτή για ένα αναγκαίο αγαθό είναι λιγότερο αναλογική ως προ ...

                                               

Άυλα αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού περιλαμβάνεται στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το έργο ως άυλο αγαθό. Το άρθρο 2 του ν. 2121/1993 ορίζει ότι "ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργη ...

                                               

Είδη πολυτελείας

Στα οικονομικά, ένα αγαθό πολυτελείας ή άλλως ένα είδος πολυτελείας, είναι ένα αγαθό ή ένα είδος για το οποίο η ζήτηση αυξάνεται αναλογικά περισσότερο απότι αυξάνεται το εισόδημα και είναι μια αντίθεση απέναντι σε ένα "αναγκαίο αγαθό", για το οπο ...

                                               

Παροχή υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών είναι οικονομικός όρος που αναφέρεται με τον χαρακτήρα του αγαθού που παρέχεται από επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής, δηλαδή από επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν κάποιο υλικό προϊόν, πρωτογενές ή μεταποιημένο π.χ. αγροτικό, βι ...