ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268
                                               

Ελεύθερο Σχολείο

Το Ελεύθερο σχολείο είναι σχολείο στη Αγγλία, το οποίο χρηματοδοτείται από φορολογούμενους πολίτες, είναι ακαδημαϊκά μη επιλεγόμενο και ελεύθερο προς παρακολούθηση, αλλά μη ελεγχόμενο από τηn τοπική αρχή. Η ιδέα είναι βασισμένη σε παρόμοια σχολεί ...

                                               

Εργασία για το σπίτι

Η εργασία στο σπίτι, είναι ένα σύνολο καθηκόντων που ανατίθενται στους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους για την εξάσκησή τους επί του μαθήματος εκτός του σχολείου. Κοινός τύπος εργασιών περιλαμβάνει, σε μικρότερη τάξη, ανάγνωση, αντιγραφή κει ...

                                               

Πρώτη μέρα στο σχολείο

Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι η πρώτη μέρα του σχολικού έτους. Αυτή πέφτει συνήθως τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο στο Βόρειο Ημισφαίριο και τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο στο Νότιο Ημισφαίριο, αλλά διαφέρει από χώρα σε χώρα.

                                               

Σχολεία των κατακομβών

Τα "Σχολεία των κατακομβών" ή "Κρυφά σχολεία" ήταν παράνομα γερμανικά σχολεία που οργανώθηκαν από τους γερμανόφωνους του νοτίου Τιρόλου όταν το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας, υπό την κατοχή της οποίας βρισκόταν η περιοχή από το 1918, απαγόρευσε ...

                                               

Επιχείρημα

Στη λογική και φιλοσοφία, ένα επιχείρημα είναι μια σειρά από δηλώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για να πειστεί κάποιος κάτι ή να παρουσιαστούν οι λόγοι για την αποδοχή ενός συμπεράσματος. Η γενική μορφή ενός επιχειρήματος σε φυσική γλώσσα είνα ...

                                               

Λογική πλάνη

Στη φιλοσοφία, ο όρος λογική πλάνη αναφέρεται στη σχηματική πλάνη, δηλαδή σε ένα ψεγάδι στη δομή ενός παραγωγικού επιχειρήματος, το οποίο καθιστά το επιχείρημα άκυρο. Ωστόσο, συχνά απαντά στον ανεπίσημο διάλογο για να υποδηλώσει ένα επιχείρημα το ...

                                               

AlphaGo

Το AlphaGo είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που αναπτύχθηκε από την Google DeepMind της Alphabet Inc. στο Λονδίνο για να παίξει το επιτραπέζιο παιχνίδι Γκο. Τον Οκτώβριο του 2015, έγινε ο πρώτος υπολογιστής Γκο που νίκησε επαγγελματία παίκτη Γκο επ ...

                                               

Bayesian Δίκτυα

Η θεωρία των πιθανοτήτων είναι η καλύτερη θεωρία για να ελεγχθεί και να εκφραστεί η αβεβαιότητα ενός γεγονότος, καθώς παρέχει τη μεθοδολογία για να εκτιμηθεί ορθά η πιθανότητα για διάφορους τύπους σύνθετων δεδομένων. Τα Bayesian δίκτυα είναι ένα ...

                                               

Orange (λογισμικό)

Το Orange είναι ένα ανοιχτού κώδικα και δωρεάν λογισμικό. Χρησιμοποιείται στο τομέα της μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων. Διαθέτει ένα γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού με σκοπό την ανάλυση και την απεικόνιση δεδομένων, επίσης μπορεί να ...

                                               

Αναγνώριση προτύπων

Η αναγνώριση προτύπων είναι ένα επιστημονικό πεδίο με στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα δεδομένα, συνήθως κωδικοποιημένα ως αλληλουχίες αριθμών. Κατ αυτόν τον τρόπο, ...

                                               

Γενετικοί Αλγόριθμοι

Οι Γενετικοί αλγόριθμοι ανήκουν στο κλάδο της επιστήμης υπολογιστών και αποτελούν μια μέθοδο αναζήτησης βέλτιστων λύσεων σε συστήματα που μπορούν να περιγραφούν ως μαθηματικό πρόβλημα. Είναι χρήσιμοι σε προβλήματα που περιέχουν πολλές παραμέτρους ...

                                               

Επιβλεπόμενη μάθηση

Η Επιβλεπόμενη μάθηση είναι μία κατηγορία μηχανικής μάθησης, στόχος της οποίας είναι ο χαρακτηρισμός δεδομένων με βάση κάποια δεδομένα εκπαίδευσης. Τα δεδομένα εκπαίδευσης αποτελούνται από ένα σύνολο παραδειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για εκ ...

                                               

Μηχανές ακραίας μάθησης

Οι Μηχανές ακραίας μάθησης είναι εμπροσθοτροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ταξινόμηση, παλινδρόμηση, κατηγοριοποίηση, σποραδική προσέγγιση, συμπίεση και μάθηση χαρακτηριστικών με ένα απλό ή πολλαπλά στρώματα κρυφών κόμβων, ...

                                               

Στατιστική ταξινόμηση

Στη μηχανική μάθηση και στη στατιστική, η ταξινόμηση είναι το πρόβλημα του προσδιορισμού σε ποιο σύνολο κατηγοριών ανήκει μια νέα παρατήρηση, με βάση ένα σετ εκπαίδευσης των δεδομένων που περιέχει τις παρατηρήσεις των οποίων η κατηγορία μέλους εί ...

                                               

Χρονολογικές Σειρές

Μια χρονολογική σειρά είναι μια σειρά σημείων δεδομένων με ευρετηρίαση με χρονοσειρά. Συχνότερα, μια χρονολογική σειρά είναι μια ακολουθία που λαμβάνεται σε διαδοχικά ισαπέχουσες χρονικές στιγμές. Έτσι είναι μια ακολουθία δεδομένων διακριτού χρόν ...

                                               

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

To Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ήταν ο φορέας του Ελληνικού κράτους με ευθύνη σε θέματα εκπαίδευσης και θρησκείας. Κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του κράτους είχε τον τίτλο η επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμμ ...

                                               

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2013, από υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στον πρώτο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Σαμαρά. Στις 26 Ιανουαρίου 2015 συγχωνεύτηκε με το ...

                                               

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 περιλαμβάνοντας στις αρμοδιότητές του τα θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και θρησκευμάτων. Καταργήθηκε στις 8 Ιουλίου 2019 και αντικαταστάθηκ ...

                                               

Υπουργείο Παιδείας (Κύπρος)

Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου δημιουργήθηκε το 1965 και καταργήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1993. Το διαδέχθηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

                                               

Hot Potatoes

Η σειρά λογισμικού Hot Potatoes περιλαμβάνει πέντε εφαρμογές που μπορούν να δημιουργήσουν ασκήσεις για τον World Wide Web. Οι εφαρμογές είναι JCloze, JCross, JMatch, JMix και JQuiz. Υπάρχει επίσης μια έκτη εφαρμογή που λέγεται Masher, που θα μετα ...

                                               

Αφασία

Ο ειδικός επιστημονικός όρος αφασία αναφέρεται σε κάθε μερική ή ολική απώλεια γλωσσικών ικανοτήτων σε ενήλικες και παιδιά και γενικότερη ανικανότητα λόγου. Ο λόγος είναι το κύριο μέσο του ανθρώπου ώστε να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Στην ...

                                               

Διαδραστικότητα

Η διαδραστικότητα ή αλληλεπιδραστικότητα είναι η δυνατότητα ενός μέσου να δέχεται αμφίδρομη επικοινωνία, να δίνει δηλαδή την δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής δηλαδή να συμμετέχει στην εξέλιξή της και να ελέγχει ...

                                               

Ειδική γλωσσική διαταραχή

Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή περιγράφει την κατάσταση μιας εμφανώς καθυστερημένης γλωσσικής ανάπτυξης σε περιπτώσεις που απουσιάζουν άλλες αιτίες όπως αυτισμός, κώφωση, νοητική υστέρηση ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να εξηγήσει την γλωσσική καθυστέ ...

                                               

Zoom

Το Zoom είναι λογισμικό βιντεοτηλεφωνίας, που αναπτύχθηκε από την Zoom Video Communications. Προσφέρει συνομιλία μέσω βίντεο, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη συμμετοχή μέχρι 100 ατόμων, με χρονικό περιορισμό των 40 λεπτών. Οι χρήστες έχουν την δ ...

                                               

Απλά τερματιζόμενη σηματοδότηση

Η απλά-τερματιζόμενη σηματοδοσία είναι η απλούστερη και πιο συνηθισμένη μέθοδος αποστολής ηλεκτρικών σημάτων μέσω δύο καλωδίων. Το ένα καλώδιο μεταφέρει μία μεταβαλλόμενη τάση, ή οποία αντιπροσωπεύει το σήμα, ενώ το άλλο καλώδιο είναι συνδεμένο σ ...

                                               

Διαλειτουργικότητα

Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήματος του οποίου οι διεπαφές είναι πλήρως δημόσια τεκμηριωμένες να συνδέεται και να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ή συστήματα, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβασή τους ή φραγμούς στην υλοποίη ...

                                               

Εύρος ζώνης

Το εύρος ζώνης είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει φάσματα συχνοτήτων ηλεκτρικών σημάτων ή ακτινοβολιών. Χαρακτηρίζει επίσης ηλεκτρονικές διατάξεις. Εύρος ζώνης του φάσματος συχνοτήτων ενός σήματος, ονομάζεται η διαφορά της μεγαλύτερης συχνότητας μείο ...

                                               

Εκπομπή

Εκπομπή είναι επιστημονικός όρος που περιγράφει τη μεταφορά ενέργειας από ένα σώμα προς το περιβάλλον του. Τα σώματα που δέχονται αυτήν την ενέργεια ονομάζονται δέκτες. Η έννοια της εκπομπής χρησιμοποιείται στη φυσική και κυρίως στη κυματική, αλλ ...

                                               

Επικοινωνία γραμμής ρεύματος

Το Power line communication, που επίσης λέγεται power line carrier, mains communication, power line telecom, ή power line networking, είναι όροι που περιγράφουν διάφορα διαφορετικά συστήματα χρήσης των γραμμών του ρεύματος για την μεταφορά σημάτω ...

                                               

Ζώνες δορυφορικών συχνοτήτων

Οι σημερινοί δορυφόροι επικοινωνιών που καλύπτουν την Ασία, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή διαβιβάζουν τις εκατοντάδες των δορυφορικών σημάτων τηλεόρασης εντούτοις, όλες αυτές οι δορυφορικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις δεν είναι δημιουργημένες ίσε ...

                                               

Ηλεκτρικό σήμα

Η έννοια ηλεκτρικό σήμα είναι επέκταση της έννοιας σήμα υπο την παραδοχή ότι ο φορέας μετάδοσης του είναι το Ηλεκτρικό φορτίο. Το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται για την μετάδοση δεδομένων - πληροφορίας από μια πηγή σε ένα προορισμό. Το μέσο μετάδ ...

                                               

Κανάλι μετάδοσης

To επικοινωνιακό κανάλι ή κανάλι μετάδοσης είναι όρος των τηλεπικοινωνιών που αναφέρεται στην σύνδεση μεταξύ μιας πηγής και ενός προορισμού. Το κανάλι μπορεί να είναι ένα ζευγάρι σύρματα, το τηλεφωνικό καλώδιο ο αέρας ή το κενό, όπου διαδίδεται τ ...

                                               

Μεταγωγή πληροφορίας

Η μεταγωγή πληροφορίας είναι μια τεχνική για την μεταφορά της πληροφορίας μέσω ενός δικτύου. Χρησιμοποιείται για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του δικτύου, όπως και η πολυπλεξία. Με τη μεταγωγή η πληροφορία που στέλνει ένας σταθμός περνάει απ ...

                                               

Ποιότητα υπηρεσιών

Στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων υπολογιστών ο όρος ποιότητα υπηρεσιών αναφέρεται σε μηχανισμούς διασφάλισης της στατικής ανάθεσης δικτυακών πόρων σε συνδέσεις οι οποίες το απαιτούν. Η ποιότητα υπηρεσιών υλοποιείται με απόδοση προτερ ...

                                               

Πρωτόκολλα για δορυφορικές επικοινωνίες

Είναι γεγονός ότι για την επίτευξη της επικοινωνίας μέσω δορυφορικού δικτύου υπάρχει ανάγκη για την χρησιμοποίηση και τη δημιουργία διαφόρων προτύπων και πρωτοκόλλων. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η επικοινωνία μέσω δορυφόρου γίνεται με τους transponde ...

                                               

Τακτικά δίκτυα

Αρχές Τακτικών Δικτύων -TACTICAL DATA LINKS Η έγκαιρη και έγκυρη δημιουργία της κοινής επιχειρησιακής εικόνας COP - Common Operational Picture καθώς και η ασφαλής και ταχεία διαβίβαση αυτής προς τα άνω και πλάγια, αποτελούν τους πλέον καθοριστικο ...

                                               

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών

Με τον όρο τεχνικός τηλεπικοινωνιών εννοείται ο τεχνολόγος επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με τις τεχνολογικές εφαρμογές της μετάδοσης πληροφορίας, των συστημάτων τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής και του ηλεκτρομαγνητισμού. Η επιστήμη του τεχνικ ...

                                               

Τηλεμετρία

Η Τηλεμετρία είναι η επιστήμη που επιτρέπει την συλλογή δεδομένων εξ αποστάσεως. Συνήθως πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα. Ένα παράδειγμα τηλεμετρικού δικτύου είναι ένα σεισμολογικό δίκτυο. Με τον όρο τηλεμετρία εννοείται συνήθως η ασύρματη με ...

                                               

Τηλεφωνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης

Ένα Τηλεφωνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης είναι ένας είδος αριθμητικού σχήματος που χρησιμοποιείται στις Τηλεπικοινωνίες για την εκχώρηση αριθμών τηλεφώνου σε τηλέφωνα συνδρομητών ή σε άλλα σημεία τηλεφωνίας. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί είναι οι διευθύνσεις ...

                                               

Τράπεζα Πληροφοριών

Ο όρος Τράπεζα Πληροφοριών, διεθνώς: Data bank, είναι ένας νέος όρος, προϊόν της σύγχρονης τεχνολογικής προόδου και ειδικότερα των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών.

                                               

Φέρον σήμα

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, φέρον σήμα ονομάζεται η κυματομορφή εκείνη, η οποία έχει υποστεί ορισμένου είδους διαμόρφωση, σύμφωνα με ένα σήμα εισόδου. Το τελικό διαμορφωμένο σήμα χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών. Συνήθως, το φέρον ...

                                               

Ψηφιακό σήμα

Ο όρος ψηφιακό σήμα αναφέρεται σε περισσότερες από μια έννοιες. Μπορεί να αναφέρεται σε ένα σήμα διακριτού χρόνου το οποίο μπορεί να πάρει συγκεκριμένες τιμές στον άξονα του χρόνου. Σε αυτή τη περίπτωση μιλάμε για ένα σήμα το οποίο παράγεται μέσω ...

                                               

Diaspora

Το Diaspora είναι ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προς το παρόν βρίσκεται στο στάδιο δημιουργίας της. Δημιουργείται από φοιτητές του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με σκοπό να γίνει μία εναλλακτική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Fac ...

                                               

Facebook

Το Facebook είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004. Οι χρήστες της μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες ...

                                               

Instagram

Το Instagram είναι μια δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους τους ή με επιλεγμ ...

                                               

LinkedIn

Το LinkedIn είναι ιστοχώρος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 από τον Ρέιντ Χόφμαν, αλλά ξεκίνησε επίσημα στις 5 Μαΐου του 2003. H έδρα της εταιρίας είναι στη Σίλικον Βάλλεϋ και έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο. Τα ...

                                               

Myspace

Το Myspace προηγουμένως MySpace και My_____ είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που προσφέρει ένα διαδραστικό δίκτυο φίλων, προσωπικά προφίλ, μπλογκς, ομάδες, φωτογραφίες, μουσική και βίντεο. Εδρεύει στο Μπέβερλυ Χιλς της Καλιφόρνιας. Το Myspace ιδρύθηκε ...

                                               

Pinterest

Το Pinterest είναι ένα εργαλείο δημιουργίας οπτικών σελιδοδεικτών. Δημιουργήθηκε το 2009 από τον Μπεν Σίλμπερμαν μαζί με την Πολ Σιάρα και τον Έβαν Σαρπ. Το Pinterest λειτουργεί ως ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα ήταν μέσα στις υποψηφ ...

                                               

Snapchat

Το Snapchat είναι ένα προϊόν λογισμικού εφαρμογής μηνυμάτων εικόνας που δημιουργήθηκε από τους Έβαν Σπίγκελ, Μπόμπι Μέρφι & Ρέγκι Μπράουν, όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες στατιστικές του Snapchat, α ...

                                               

Tumblr

Το Tumblr είναι μία πλατφόρμα μικρομπλόγκινγκ, ενώ αποτελεί επίσης και κοινωνικό δίκτυο, με το οποία μπορεί ένας χρήστης να δημιουργήσει μπλογκ και να ανεβάσει δημοσιεύσεις, εικόνες, βίντεο, αποφθέγματα, τραγούδια, άρθρα και ηχητικά μηνύματα. Ιδρ ...